آغاز فراخوان ثبت نام نمایشگاه بین المللی و تخصصی پوشاک تهران مدکس

ابوالقاسم شیرازی رئيس اتحاديه پوشاک از آغاز فراخوان ثبت نام نمایشگاه بین المللی و تخصصی زنجیره ارزش پوشاک تهران مدکس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اتحادیه پوشاک ابوالقاسم شیرازی رئيس اتحاديه پوشاک، از آغاز فراخوان ثبت نام نمایشگاه بین المللی و تخصصی زنجیره ارزش پوشاک تهران مدکس خبر داد و این رخداد را یکی از مهمترین برنامه‌های راهبردی حوزه پوشاک در سال‌های اخیر دانست.
شیرازی توجه به فرهنگ ایرانی اسلامی، توجه به صادرات و توسعه اقتصادی کارآفرینان پوشاک، نمایش توانمندی‌ها و تخصص طراحان و تولیدکنندگان پوشاک، حمایت از استارتاپ‌ها و فناوری‌های جدید، توسعه ارتباطات دانشگاه با صنف و صنعت پوشاک، آینده‌پژوهشی و ساختارهای توسعه برندهای ملی پوشاک را از اهداف راهبردی این نمایشگاه دانست.
رئیس اتحادیه پوشاک ۲۰ الی ۲۳ مهرماه را تاریخ برگزاری این نمایشگاه بین‌المللی اعلام نمود و از همه متقاضیان و تولیدکنندگان معتبر پوشاک درخواست نمود تا از تاریخ تیرماه تا ۳۰ شهریور با ثبت نام در سامانه tehranmodex.com تمایل خود را برای اخذ غرفه اعلام نمایند.